Verschil coaching, counseling & therapie

Verschil coaching, counseling & therapie

De termen coaching, counseling en therapie lijken voor veel mensen op elkaar en worden ook vaak door elkaar heen gebruikt. Toch is er wel degelijk een verschil. Het zijn verschillende wegen die je kunt kiezen, die van invloed zijn op je wil bereiken, veranderen of verwerken.

Wat past het best bij jou? Dit is belangrijk om vooraf voor jezelf in kaart te brengen.

        

Coaching

Coaching houdt zich grotendeels bezig met de gezonde mens die zich persoonlijk wil ontwikkelen, vragen heeft over werk, relaties, het leven, identiteit en zingeving.

Ook mensen met lichtere tot matige psychische klachten zoals stress, piekeren, overspannenheid, burn-out, assertiviteitsproblemen, faalangst etc. kunnen veel baat hebben bij coaching.

Coaching is voornamelijk gericht op het heden, de toekomst en op doen. Wat zou je willen veranderen, ontwikkelen of bereiken? Er worden concrete doelen opgesteld en hieraan wordt gewerkt tijdens het coachtraject. De verantwoordelijkheid voor de oplossing en aanpak van het probleem liggen bij de coachee. De coach ondersteund in dit proces, spiegelt en biedt leerervaringen waardoor je gedrag- en denkpatronen kunt veranderen.

Counseling

Counseling zit in feite tussen coaching en therapie in. Ook counseling houd zich voornamelijk bezig met de gezonde mens of met lichte tot matige psychische klachten. Er is naast de focus op het heden en de toekomst meer aandacht voor het verleden, emoties en hoe problemen ontslaan zijn. In vergelijk met coaching ligt het accent meer op praten dan op doen. Een counselor laat ook de verantwoordelijkheid bij de coachee, laat hem of haar bepalen en zal zelden directief of (heel) sturend optreden.

Therapie

(Psycho)therapie wordt over het algemeen ingezet als er sprake is van matige tot ernstige psychische klachten. Deze therapie worden gegeven door bv een (GZ)-Psycholoog, Psychiater, of andere therapeuten. Er is vaak sprake van psychopathologie zoals angststoornissen, depressie, dwang, persoonlijkheidsstoornissen etc. Hierbij wordt het verleden, oorzaken en ontstane gedragspatronen vaak dieper besproken en geanalyseerd. Ook kunnen het verwerken van pijnlijke of traumatische gebeurtenissen aan bod komen.

Belangrijk!

Het is belangrijk om te vermelden dat dit een grove indeling is en in de praktijk er vele vormen en stromingen zijn die vaak ook weer (deels) in elkaar overlopen. Het is vaak minder zwart/ wit dan hier beschreven staat. Deze uiteenzetting kan echter wel helpen om in de basis het onderscheid tussen deze drie vormen beter te kunnen maken. Sommige hulpverleners kunnen meerdere (tussen)vormen inzetten door hun opleidingen en ervaring. In mijn praktijk bied ik bijvoorbeeld coaching maar desgewenst ook counseling aan als ik merkt dat een coachee daar baad bij kan hebben.

Tip

Bedenk voor je aan een traject begint goed waar jij behoefte aan heb. Informeer bij de betreffende coach, counselor of therapeut wat zij te bieden hebben en bedenk of dit het beste bij jou past.