Bedrijfstraining op maat

Bij Praktijk Van Deijk kan jouw organisatie terecht voor zowel het ontwerpen en uitvoeren van workshops tot complete trainingen. Mijn trainingen richten zich op alle sectoren, op professionals, teams en organisaties die zichzelf willen blijven ontwikkelen. 

In gezamenlijk overleg bepalen we waar de behoefte aan groei ligt bij jouw medewerkers. 

De focus in mijn trainingen ligt op kennis vergroten, bewustwording van gedrag en het ontwikkelen van vaardigheden.
Daarnaast is er aandacht voor tips en tools zodat medewerkers het geleerde zelf verder kunnen vertalen naar hun eigen praktijk binnen de organisatie. Dit levert los van gemotiveerde medewerkers meer efficiënte communicatie, betere samenwerking tussen teams en lagere kans op ziekteverzuim op. Mijn kracht als Toegepast Psycholoog ligt in het veranderen van gedrag, ik ben praktijk gericht, werk interactief, coachend en richt mij op wat de medewerker zelf kan doen om te groeien.

Mijn aanpak is direct en eerlijk, dat betekent dat ik het ook zal aangeven wanneer iets niet realistisch is. Ik zeg graag waar het op staat zodat jij vooraf precies weet waar je aan toe bent en naar welk resultaat we samen toewerken. Deelnemers die trainingen bij Praktijk van Deijk gevolgd hebben omschrijven deze als verhelderend, inspirerend, leerzaam, met humor gebracht maar ook confronterend. Benieuwd wat Praktijk van Deijk voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en offerte. Ik lever graag maatwerk maar onderstaande onderwerpen geven een indruk welke trainingen en workshops ik kan ontwikkelen en aanbieden:

  • Basistraining Psychiatrie voor niet-GGZ medewerkers: Hoe kunnen jouw medewerkers omgaan met situaties waarin zij te maken krijgen met mensen met psychische klachten door hun kennis over bijvoorbeeld verwarring, agressie, psychose, angst, depressie te vergroten?
  • Gespreksvaardigheden: Hoe kunnen jouw medewerkers -zowel intern als extern- effectief communiceren, leren feedback te geven en ontvangen en het omgaan met conflicten?
  • Assertiviteit: Jouw medewerkers inzicht geven in hun eigen grenzen, sub-assertieve gedragspatronen herkennen en leren assertief te communiceren binnen de organisatie.
  • Werkgeluk, slaap, mentaal loskoppelen: Hoe zorgt een gezonde balans tussen werk en privé voor hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit?
  • Hou jij ook zo van stress? Omgaan met (werk)stress, emotie- en gedachten regulatie, zelfzorg en assertiviteit
  • Basistraining: Voorkom psychisch verzuim en vergroot inzetbaarheid voor leidinggevenden: Hoe kunnen leidinggevenden signalen herkennen, daarop inspelen door het gesprek aan te gaan en hoe kan uitval voorkomen worden?
  • Coachend begeleiden: Hoe kunnen medewerkers gesteund worden als zij een nieuwe rol binnen de organisatie krijgen waarbij zij zelf collega’s, medewerkers of stagiaires moeten coachen?
  • Rouw en verlies: Het begeleiden van medewerkers die -thuis of op de werkvloer- te maken hebben (gehad) met rouw en verlies ervaringen.
  • Diversiteit en inclusie, LHBTIQ+: Hoe gaat jouw organisatie om met diversiteitsvraagstukken en hoe creëer je een omgeving waar alle medewerkers welkom zijn?
  • Soft skills & persoonlijke effectiviteit: Ontwikkeling van jouw medewerkers op het gebied van planningsvaardigheden en time management, presentatievaardigheden, omgaan met conflicten en hun keuzes sterker onderbouwen.